Thông tin truyện

Đại Tùy Quốc Sư

Trong tay cầm bút, có thể viết văn chương thiên thiên cẩm tú, có thể họa sông núi đại hà phồn vinh, vẽ kia nhân gian thịnh sự.Cũng có thể thượng phạt hôn quân loạn thần, đặt bút cửu tuyền, lưng đeo một kiếm, chém yêu ma quỷ quái, tận diệt này nhân gian chuyện bất bình.Ta gọi Lục Lương Sinh, chính là Đại Tùy Quốc Sư-- -- -- -- -- -- --

Danh sách chương

Danh Sách Truyện