Thông tin truyện

Đại Sư Huynh Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh

Chúng ta gia đại sư huynh rất mạnh, hắn chém qua Ngọc Hoàng Đại Đế, giáo huấn qua Tôn Ngộ Không, đã từng xung quan giận dữ vì hồng nhan, một đêm tàn sát hết mười vạn thiên binh . Hắn tam xích kiếm phong, từng làm cho các lộ thần ma nghe tin đã sợ mất mật .Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cường hãn như vậy đại sư huynh, đúng là một cái không có tu qua tiên phàm nhân .

Danh sách chương

Danh Sách Truyện