Thông tin truyện

Đại Phụng Gõ Mõ Cầm Canh Người

Thế giới này, có nho; có đạo; có phật; có yêu; có thuật sĩ.Tốt nghiệp trường cảnh sát Hứa Thất An yếu ớt tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở trong lao ngục, ba ngày sau lưu vong biên thuỳ. . . . .Hắn mới đầu mục đích chẳng qua là tự vệ, thuận tiện tại cái này không có nhân quyền trong xã hội làm cái phú gia ông nhàn nhã sống qua ngày....Nhiều năm về sau, Hứa Thất An quay đầu trước kia, phía sau là sớm đã mất đi địch nhân, cùng với từng chồng bạch cốt.Cuồn cuộn Trường Giang đông nước trôi, bọt nước đãi tẫn anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không.Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ.PS: Quyển sách không bi kịch!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện