Thông tin truyện

Đại Đường: Năm Tuổi Ngự Sử, Bắt Đầu Tức Điên Lý Nhị

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Đại Đường: Năm Tuổi Ngự Sử, Bắt Đầu Tức Điên Lý Nhị

Buff đậu bạo chương 10k = 3 chương

Momo : 0935754403 10k = 4 chương

( Faloo tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Đại Đường: Năm tuổi ngự sử, bắt đầu tức điên Lý Nhị )

Thứ 2 ra chương

Xuyên qua Đại Đường,Trở thành Tần Thúc Bảo thứ tử, tiểu chính thái Tần Trì, vốn cho rằng là cá ướp muối nhân sinh. . .Nào có thể đoán được tự mình năm tuổi, liền thành ngự sử đại phu, còn khóa lại kiếm chuyện hệ thống? !Ngày đầu tiên, hắn tại trên triều đình lật ngược ngự sử đài!Ngày thứ hai, hắn tại trên triều đình vạch tội Lý Thế Dân!Ngày thứ ba, hắn lại vạch tội Thái Thượng Hoàng Lí Uyên cùng các đại quốc công!Văn võ bá quan đều nổ tung, thời gian này không có cách nào qua! !Tần Trì cũng là nãi thanh nãi khí thở dài: "Hệ thống ngươi tê tê, để cho ta thật khó khăn a. . ."Một bên thở dài, Tần Trì một bên đắc ý nhận lấy ban thưởng.Faloo tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện