Thông tin truyện

Cửu Long Thánh tổ

Tác giả:

Cửu Long Thánh tổ

Cửu Long đại lục, cổ có Cửu Long!Tương truyền đến một long giả, nhưng liệt trên ức vạn người; đến Cửu Long Nhân, chính là đại lục chung chủ!Thiếu niên Vân Tiếu, vì cứu người phụ nghĩa mà kinh mạch tận tổn thương, lại gặp gỡ bất phàm, không cực mà lên, càng đến Long Tiêu chiến thần tan hồn trùng sinh, từ đây mở ra một đoạn nghịch thiên truyền kỳ thuộc về mình."A? Đây không phải tuyến thảo trùng sao?""Ai nói đây là tuyến thảo trùng, ngươi có từng thấy tuyến thảo trùng là kim sắc sao?""Liền xem như kim sắc, nó cũng là tuyến thảo trùng!""Không, nó là rồng!"Tu luyện

- sơ giai cấp độ liền là mạch khí kình, trên đó thì là dẫn mạch cảnh, đột phá dẫn mạch cảnh về sau, chính là tụ mạch cảnh , tiếp tới Linh giai tam cảnh, Địa giai tam cảnh, Thiên giai tam cảnh, Thánh giai tam cảnh,....

- công pháp phẩm giai chia làm phàm linh địa thiên thánh ngũ giaiQuyển 1 :Tiềm Long Xuất Uyên (1 - 684) Mạch khí kình => Dẫn Mạch cảnh =>Tụ Mạch cảnh=> Linh giai tam cảnh

Main Vân Tiếu bị phản bội, bị giết và trùng sinh ở Tiềm Long đại lục bắt đầu tu luyện lại từ con số 0, từ Thương gia tới Việt giới tháp để chuyển map

Quyển 2 : Vân Vũ Đằng Long (685 - 1638) Địa Giai tam cảnh -> Thiên Giai tam cảnh

Main chuyển map tân thủ thôn lên sống ở Đằng Long đại lục và tiếp tục hành trình, từ Ngọc Giang thành tới Trùng Tiêu Hà để chuyển map

Quyển 3 : Đương Thời Long Tiêu (1639 -3021)Thiên giai --> Tiên giai

Main về lại nơi cũ, báo được thù xưa

Quyển 4 : Ly Uyên chứng đế (3022 - ..)

Danh sách chương

Danh Sách Truyện