Thông tin truyện

Chúng Sinh Thế Giới

Chân thật trò chơi, đến tột cùng là như thế nào?



Địa cầu năm 2020, một cái tên là 'Chúng Sinh Thế Giới' trò chơi đột nhiên xuất hiện.



Sự xuất hiện của nó, thay đổi một người vận mệnh, cũng thay đổi một cái thế giới vận mệnh.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện