Thông tin truyện

Chư Thiên Nhất Hiệt

Linh khí khôi phục, thế giới đại biến.Diệp Tri Thu được một trang sách, có thể xuyên chư thiên vạn giới.Cái này tựa hồ là xấu nhất thời đại, cuối cùng là tốt nhất thời đại.Chư thiên một trang, chư thiên một lá.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện