Thông tin truyện

Cái Thế Song Hài

Thể loại:

Lịch Sử

Cái Thế Song Hài

Giang hồ trên đường vừa đi vừa nghỉ

Mở ra tuổi nhỏ phiêu bạt hồi ức

Bây giờ đi qua thế gian này, tất cả lưu luyến

Phong thổi lên lúc trước.

Tên sách như các vị thấy —— «Cái Thế Song Hài», xem như là một bản song nhân vật chính tiểu thuyết võ hiệp đi.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện