Thông tin truyện

Cái Này Tây Du Có Chút Quỷ Dị

Hắc Ám cùng quỷ bí, âm ảnh cùng điềm xấu. Là ai ở sau lưng thầm thì lẩm bẩm?Kinh khủng khôi phục, tuyệt vọng cố sự chi chủng nơi này mọc rễ nảy mầm!Ta từ quỷ bí bên trong tỉnh lại, khống chế cố sự, hóa thân tai kiếp.Ta là Tô Vô, tự vô pháp. Vô pháp tức vô thiên, là vì kiếp, cũng là thiên tai, xuất xứ từ vạn vật thành không. Vô pháp vô thiên, thiên tai Tô Vô Không!Ta phải để Đường Tăng, đến tận đây mà quay về!Ngô Thừa Ân chấp bút trầm tư: Tô Vô Không, Tôn Ngộ Không? ? Cái này Tây Du có chút quỷ dị a!. . .

Danh sách chương

Danh Sách Truyện