Thông tin truyện

Buông Ra Con Yêu Sủng Kia

Tác giả:

Buông Ra Con Yêu Sủng Kia

Cái này là một cái nhân loại cùng Linh Sủng cùng tồn tại thế giới.Khế ước Linh Sủng, chỉ huy Linh Sủng chiến đấu, cùng Linh Sủng thành lập ràng buộc, đây chính là Ngự Yêu Sư.Lý Trường Sinh phục dụng Tạo Hóa Quả, thu hoạch được linh hồn cảm ứng năng lực, đây là một hạng có thể phạm vi tính nhìn rõ Linh Sủng, Linh Sủng trứng cùng bảo vật năng lực.Lục Địa Chi Vương Hoàng Kim Bỉ MôngMãng xà trần gian JormunganderHủy thiên diệt địa Bách Tí Cự NhânHóa thân liệt nhật Tam Túc Kim ÔXuyên thẳng qua thời gian cùng không gian Thời Không LongMở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối Chúc Long

Danh sách chương

Danh Sách Truyện