Thông tin truyện

Bạch Thủ Yêu Sư

Thể loại:

Huyền Huyễn

Bạch Thủ Yêu Sư

Kẻ cùng hung cực ác, mẫn diệt nhân tính, gọi là "Nhân tiêu" !Kẻ lõi đời khéo đưa đẩy, am hiểu sâu nhân tình, gọi là "Nhân tinh!"Kẻ hung thần ác sát, giết người như ngóe, gọi là "Nhân đồ!"Như vậy, Kẻ làm việc ba vân quỷ quyệt, đa trí như yêu, liền gọi là. . .

Danh sách chương

Danh Sách Truyện