Thông tin truyện

Bạch Nguyệt Quang Ta Không Làm

Sở Ân chết đi mới biết mình là trong văn hào môn bạch nguyệt quang.Cố chấp tuổi trẻ nam chủ đối với nàng nhất kiến chung tình, nắm giữ tài phiệt quyền sau đem nàng giam cầm, chiếm hữu dục điên cuồng.Sở Ân chịu thống khổ, thê lương chết sớm.Lại mở mắt, nàng về tới chuyển trường gặp được Lục Chẩn một ngày trước."Đinh ~ Học Tập Hệ Thống đã trói định! Kí chủ có thể thông qua học tập thay đổi rác kịch bản ơ!"Trọng sinh ngọt văn xuyên thư.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện