Thông tin truyện

Bạch Nguyệt Quang Chia Tay Hằng Ngày

Làm N cái bạch nguyệt quang biến thành nữ phối pháo hôi người qua đường Giáp đá đặt chân bối cảnh tấmCùng bị ngược đến không muốn không muốn, không bằng sớm đối nam chủ bọn họ nói ——Chia tay vui vẻ, chúc ngươi vui vẻCòn chúc ta phong tình vạn chủng, không có quan hệ gì với ngươiHả? Nam chủ bọn họ muốn sáo lộ ta yêu đương?Thật xin lỗi, ta là rất có lý tưởng rất có theo đuổi yêu tinh, chỉ muốn hoàn thành tờ đơn góp nhặt công đức, tại địa ngục thành công dao động số mua 100 tòa nhà ngàn vạn hào trạch về hưu dưỡng lão!Mang cái tiểu hoa viên có thể chăn heo cái chủng loại kia!* đánh mặt ngược cặn bã, sáo lộ khoái xuyên* nữ chính thực vật thành tinh, không phải người, vì lẽ đó vô tâm vô phổi* nam chủ bọn họ thật thảm, bởi vì bọn hắn tùy thời chuẩn bị truy thê hỏa táng tràng

Danh sách chương

Danh Sách Truyện