Thông tin truyện

Bạch Liên Hoa Cùng Hắc Liên Hoa Chiến Đấu

Xuyên đến H văn thế giới, trở thành xinh đẹp nữ phụ, Thời Bối Bối cảm thấy áp lực rất lớn.Đây là cái không khoa học thế giới, lực lớn vô cùng nữ chủ, cầm súng đến trường nam chủ.Cùng nữ chủ đối nghịch kết cục là tuyệt đối bi kịch, may mà hết thảy đang thay đổi.....Xuyên sách ngọt văn.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện