Tà Đế cuồng phi: Phế tài nghịch thiên tam tiểu thư

Tên Truyện: Tà Đế cuồng phi: Phế tài nghịch thiên tam tiểu thư
Mô Tả: 【 nữ cường sủng văn 】 đương phế sài trở thành tuyệt đỉnh thiên tài —— Một chữ: Tàn nhẫn! Hai chữ: Phúc hắc! Ba chữ: Quá nghịch thiên! Nàng là kinh tài tuyệt diễm đại lục đệ nhất luyện khí sư. Một sớm xuyên qua, thành hầu phủ nhậm người khi dễ tam tiểu thư. Thượng cổ thần thú, thực thói xấu

   
Hà hoạn vô thất

Tên Truyện: Hà hoạn vô thất
Mô Tả: Hán Việt: Hà hoạn vô thất (nữ tôn) Thể loại: Nguyên sang, Nữ tôn, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt Cực cực khổ khổ mười mấy năm, một xuyên trở lại trước giải phóng một bế trợn mắt, Bạch Cốt Tinh lục thất liền thành nữ tôn vương triều ở rể nữ nàng dụng tâm kinh doanh hôn nhân, nề hà giai nhân hư hư thực thực trong lòng có người, xem nàng không dậy nổi hôm nay ngươi