Thông tin truyện

Nhân Vật Phản Diện Quật Khởi Từ Đánh Dấu Bắt Đầu

Xuyên qua đến chính mình xem qua tiểu thuyết ở trong, Quân Hạo Thiên lại phát hiện mình thành cái tiểu nhân vật phản diện.Càng thêm đen đủi là, hắn phát hiện mình xuyên qua thời gian tiết điểm không đúng, giờ khắc này vai chính thì đã hoàn toàn trưởng thành, chính hắn một tiểu nhân vật phản diện lúc nào cũng có thể lĩnh hộp cơm."Keng, chúc mừng kí chủ thu được đánh dấu Hệ Thống!"Cũng còn tốt, Quân Hạo Thiên có đánh dấu Hệ Thống, bắt đầu đánh dấu liền lấy được Thần Tượng Trấn Ngục Công, trực tiếp đem vai chính phụ thân một chưởng vỗ chết.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện