Thông tin truyện

Đại Sư Huynh Lại Bại

Thể loại:

Huyền Ảo

Đại Sư Huynh Lại Bại

Giới thiệu vắn tắt: Quyển sách lại danh « đại sư huynh nói xong không đánh nữ nhân, kết quả lạt thủ tồi hoa », « đại sư huynh lại ở lừa dối người », « đại sư huynh nói xong muốn bại, lại luôn nghiền ép địch nhân », « đại sư huynh, van cầu ngươi khiêm tốn một chút » vân vân....Giới thiệu vắn tắt vô lực, mời xem thư .Không nên gấp gáp .Nhiều một chút kiên trì, sẽ phát hiện không cùng một dạng thế giới ....

Danh sách chương

Danh Sách Truyện