Thông tin truyện

Bạch Cốt Đại Thánh

Tác giả:

Bạch Cốt Đại Thánh

????Tấn An một người chạy tới du lịch tự túc chúng thần hương danh xưng núi Côn Luân.Làm từ rách nát bên trong mở mắt tỉnh lại nhìn trước mắt thế giới.Thương hải tang điền, trời tím khô kiệt.Ps: Đã kịp tác!-------------------"Đã có 2 vạn quân đặt trước tác phẩm « Nơi này có yêu khí » "-------------------???? Ủng hộ để ta có động lực cv nhé! ????* Các bạn ủng hộ bằng 3 phương thức:

1. Đánh giá chất lượng truyện và bản convert.

2. Bấm đề cử, tặng hoa ????.

3. Ấn nút Tặng kẹo ???? cuối chương.

Chân thành cảm ơn!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện